ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Ірина Онищук Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
Ключові слова: особистісно орієнтована освіта, культура самовираження, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти, художня діяльність, організаційно-педагогічні умови, чинники розвитку культури самовираження

Анотація

У статті висвітлено одну з актуальних проблем сучасної вищої педагогічної освіти – підготовку фахівців дошкільної освіти, оскільки саме від них залежатиме осучаснення підходів до освітнього процесу на першій освітній ланці. Основну увагу зосереджено на таких ключових питаннях, як особистісно-професійне становлення майбутнього фахівця, розвиток його культури самовираження, що передбачає наявність особливостей, способів і результатів самоорганізованої професійної діяльності. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено зовнішні та внутрішні чинники досліджуваного явища.

Опубліковано
2020-02-13