ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

  • Карам Муайяд Ахмед Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: естетична компетентність особистості, майбутні педагоги, образотворче мистецтво, спецкурс.

Анотація

 У статті розкрито особливості формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Окреслено сутність поняття «естетична компетентність особистості». Основну увагу акцентовано на використанні певних освітніх форм, що сприяють  формуванню естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва на сучасному етапі. Представлено структуру спецкурсу «Естетична компетентність особистості: шляхи формування», основні методи навчання, що використовуються у процесі його викладання.

Опубліковано
2020-02-13