ВИВЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

  • Світлана Гребінь Запорізький ОІППО
  • Ірина Варламова Запорізький національний університет
Ключові слова: глобальні проблеми сучасності, екологічна компетентність, екологічна свідомість, екологічний світогляд, екологічна культура

Анотація

У статті акцентується увага на важливості отримання школярами комплексних знань, які зачіпають глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. На нинішньому етапі розвитку цивілізації загострилися проблеми, що стосуються життєвих інтересів як кожної окремої людини, так і цілих народів та всього людства загалом. Розв’язання цих проблем вимагає колективних зусиль значної кількості людей. Майбутнє нашої планети залежить від високого рівня наукових знань, нового типу мислення й екологічних свідомості, культури та світогляду підростаючого покоління. Якісне формування екологічної компетентності школярів неможливе без надання їм елементарних знань, що стосуються глобальних проблем сучасності та шляхів їх вирішення. Вказана філософсько-природнича проблематика є важливим ключем до збереження життя на нашій планеті та подальшого розвитку людства.

Опубліковано
2020-02-13