ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

  • Людмила Лейбик Луцький педагогічний коледж
Ключові слова: творча особистість, інноваційна діяльність, педагогічна система В. О. Сухомлинського, гуманна педагогіка, суспільство знань, природничі дисципліни

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поглядів В. О. Сухомлинського на процес, умови та шляхи формування творчої особистості. Проведено аналіз педагогічних ідей видатного педагога, які відіграють визначальну роль у формуванні творчої особистості учня Нової української школи. Розглянуто особливості формування творчої особистості студентів коледжу в процесі вивчення природничих дисциплін, зокрема предмета «Фізика та астрономія», як цілісної системи педагогічних впливів на інтелектуальну та духовну сферу майбутніх педагогів. Доведено дієвість та інноваційність педагогічної спадщини українського педагога-новатора в контексті глобалізаційних викликів сучасного інформаційного суспільства.

Опубліковано
2020-02-13