ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Світлана Бухальська КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
  • Галина Голобош КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
Ключові слова: виховний простір, толерантність, типи толерантності, студент, медичні заклади вищої освіти, інтерактивна програма

Анотація

У статті актуалізовано значення виховання – складного і багатогранного процесу формування особистості, забезпечення педагогічних умов для її соціального, фізичного, психологічного, професійного розвитку. Виокремлено дефініцію «виховний простір» як педагогічну умову формування толерантності студентів медичних закладів вищої освіти. Здійснено аналіз змісту поняття «толерантність»; визначено типи толерантності, які властиві медичним працівникам; представлено інтерактивну програму формування толерантності студентів-медиків.

Опубліковано
2020-02-13