РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ З ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНІМАЦІЇ ЗБІРОК У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  • Микола Козяр Національний університет водного господарства та природокористування
  • Олексій Парфенюк Рівненський державний гуманітарний університет
  • Юрій Фещук Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: заклади вищої освіти, здобувачі вищої освіти, науково-дослідна робота та її форми, графічна підготовка, комп’ютерна графіка, засоби тривимірного та чотиривимірного моделювання, регіональна олімпіада, графічна компетентність.

Анотація

У статті розкривається досвід організації та проведення регіональної олімпіади з геометричного моделювання та анімації збірок засобами комп’ютерної графіки з метою активізації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти в процесі їх графічної підготовки. Акцентується увага на необхідності володіння майбутніми фахівцями засобами комп’ютерного моделювання, які дозволять індивідуалізувати й органічно поєднати навчання та самонавчання, перетворивши процес теоретичної підготовки в його практичний досвід.

Опубліковано
2020-03-11