ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

  • Олена Никон Рівненський державний гуманітарний університет
  • Марія Ковлева Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: підготовка магістрів, інтерактивні технології навчання, дискусійні методи, методи проведення практичних занять, тренінг.

Анотація

У статті проаналізовано питання формування професійних компетенцій студентів-магістрантів музичного мистецтва як майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Наведено приклади використання інтерактивних методів навчання під час проведення практичних занять із дисципліни «Інтерактивні технології в галузі музичного мистецтва». Застосування в межах даного курсу дискусійних методів, рольових імітаційних ігор та тренінгів розглянуто у двох аспектах: вивчення навчального матеріалу та вдосконалення професійних якостей здобувача освіти.

Опубліковано
2020-03-12