Чинники професійного самовизначення сучасних старшокласників

  • Ірина Мищишин Львівський національний університету імені Івана Франка
  • Юлія Дмитрів Львівський національний університету імені Івана Франка
Ключові слова: професійне самовизначення, старшокласники, професійна орієнтація, фактори професійного самовизначення, суб’єктність професійного самовизначення.

Анотація

У статті проаналізовано проблему професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах. Представлено нові підходи науковців щодо трактування професійного самовизначення з позицій особистісних домінант на противагу маркетинговим підходам. Подано результати емпіричного дослідження,
які демонструють особливості й пріоритети сучасних школярів у професійному самовизначенні.

Опубліковано
2020-09-03