СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ: ДОСВІД ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ТА СУЧАСНІСТЬ

  • Анатолій Наточій Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Ключові слова: дитина, вчитель, виховання, навчання, методика, система, компетентність, розвинена особистість, досвід.

Анотація

У статті розкриваються основні положення науково-методичної роботи Василя Сухомлинського з педагогічним колективом Павлиської середньої школи. Акцентується увага на особливостях педагогічної праці та особистісних якостях педагога. Аналіз принципів, форм і методів організації методичної роботи з учителями, сім’ями учнів, громадою селища Павлиш свідчить про системний характер діяльності педагогічного колективу школи щодо виховання всебічно розвиненої особистості кожної дитини. Організатором, науковим керівником, наставником і генератором нових ідей у цій роботі був директор школи, педагог-гуманіст Василь Олександрович Сухомлинський. Наголошується на необхідності вивчення і впровадження досвіду організації науково-методичної роботи з педагогічним колективом Павлиської середньої школи в сучасній українській школі.

Опубліковано
2020-02-10