Один з аспектів професійної компетентності вчителів початкової школи з організації інклюзивного навчання

  • Таміла Джаман Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: професійна компетентність, інклюзивна компетентність учителя початкової школи.

Анотація

У статті окреслено різні погляди на інклюзивну компетентність учителів початкової школи як складову професійної компетентності в умовах інклюзивного навчання, виявлено розбіжності у її структурі та змістовому наповненні. Представлено власне розуміння інклюзивної компетентності як системи знань про особливості психофізичного розвитку дітей
з особливими освітніми потребами; мету, завдання, зміст і технології інклюзивного навчання; практичні вміння, пов’язані з аналізом, проєктуванням та конструюванням індивідуальної траєкторії розвитку дитини, інтегрованої в інклюзивне освітнє середовище; установки на взаємодію суб’єктів інклюзивної освіти; професійно важливі якості, спрямовані на розвиток в
учителя суб’єктної позиції у сфері інклюзії як основи його професійної компетентності. 

Опубліковано
2020-12-17