Удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів як складової професійної підготовки в закладах вищої освіти

  • Софія Дембіцька Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Пугач Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: заклади вищої освіти, науково-дослідна робота, підготовка майбутніх фахівців, удосконалення освітнього процесу, особистісно орієнтований підхід.

Анотація

У статті проаналізовано наукові публікації з проблеми організації науково-дослідної роботи студентів у закладах вищої освіти. Обґрунтовано шляхи вдосконалення організації науково-дослідної роботи здобувачів освіти у процесі навчання у ЗВО, зокрема визначено етапи та першочергові завдання, що сприятимуть формуванню у них навичок науково-пошукової діяльності у майбутній професійній діяльності.

Опубліковано
2020-12-21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають