Особливості вживання пейоратива «негідник» в українській мові

  • Тамара Шевчук Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація

У  статті шляхом аналізу  дефініцій  пейоратива «негідник» подано опис поняттєвих ознак, визначено граматичні особливості, досліджено функціонування та транспозицію цього слова в сучасній українській мові. Розкрито його семантику  як лінгвокультурного  поняття, а також визначено  особливості   мовного  вираження, підкреслено, що лексемі «негідник»  притаманні неабиякі дистрибутивні можливості. Доведено, що  граматична  трансформація аналізованого слова вплинула не тільки на втрату первинного значення, а й на його сполучуваність з іншими словами.   

Опубліковано
2020-12-21