Мовностилістичні особливості оповідання остапа вишні «Веселі артисти»

  • Тамара Шевчук Рівненський державний гуманітарний університет
  • Ольга Ткачук Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: мовностилістичні особливості, індивідуальний стиль, творча манера, авторський текст, функціональний стиль, метафора, персоніфікація, терміни, експресивно забарвлені слова.

Анотація

У статті акцентовано увагу на одному з пріоритетних напрямів сучасної лінгвістики – дослідженні ідіостилю письменника. Підкреслено, що вивчення мови художника слова дозволяє простежити взаємозв’язок літературної мови і мови художньої літератури, продемонструвати можливості функціонування загальнонародної мови в певний період життя людей, хоча у процесі творчості кожен письменник створює власний мовний світ, який відображає його світо­бачення й світосприйняття, загальну культуру тощо.

 Проаналізовано мовностилістичні особливості оповідання Остапа Вишні (Павла Губенка) «Веселі артисти», визначено специфіку творчої манери автора, відбору ним лінгвістичного матеріалу в процесі вербального зображення подій, процесів, героїв тощо – такої фантастичної реальності, якою її бачить письменник. Наголошено, що в тексті оповідання природно переплелися елементи різних функціональних стилів – художнього, публіцистичного, наукового, розмовного, що не впливає на злитість, нерозривність змісту твору.

 Визначено мовностилістичні засоби: метафори, персоніфікації, терміни, слова з емоційними відтінками значень, експресивно забарвлені слова, вигуки та звуконаслідувальні слова, за допомогою яких автор описує події, створює яскраві образи, надає тексту емоційності та досконалості.

 Виокремлено дотепні й художньо неповторні діалоги як один з основних засобів характеристики й оцінки персонажів. Зазначено, що саме діалогам притаманні неоднозначність, життєво-змістова наповненість, колоритність, адже в них – не лише безпосередня інформація про маленького артиста, обставини дії, ситуацію, а й авторська оцінка зображуваного.

 Мовностилістичні засоби, дібрані Остапом Вишнею для творення словесних картин оповідання «Веселі артисти», посилюють увагу читача до певного виразу, слова, вербально зображеної галереї художніх образів артистів цирку. Звичні для кожного лексеми у тексті набувають нових значень, відтінків, а в результаті діти отримують нові враження, захоплюються героями твору та їхніми виступами.

Опубліковано
2022-06-14