STEM-ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

  • Лілія Васильченко Запорізький ОІППО
Ключові слова: мотив, особистісний освітній результат, STEM-освіта.

Анотація

У статті розглянуто можливості використання педагогічних технологій, зокрема STEM-освіти, у підвищенні якості природничої освіти; окреслено шляхи підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження даної технології. Доведено, що в сучасних умовах шкільної освіти проблема полягає у ставленні учнів до знань, процесу навчання, їх орієнтації на майбутню професію, тобто проблемі мотиваційного навчання. Істотними умовами підвищення ефективності навчання є не лише зацікавленість учнів до того чи іншого предмету (розвиток пізнавальних інтересів), а й поступове та систематичне включення їх у діяльність з самонавчання (розвиток пізнавального самовизначення). Інтерес до навчання передбачає активне ставлення учнів до процесу навчання та вивчення нового.

Опубліковано
2020-02-11