Особливості управлінської діяльності в умовах упровадження технологій змішаного навчання в закладі загальної середньої освіти

  • Оксана Віролайнен Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Ключові слова: дистанційна освіта, змішане навчання, інформаційні технології, управління закладом загальної середньої освіти, освітній процес, система управління, впровадження інтерактивних технологій викладання, функції управління, модель керівника закладу загальної середньої освіти.

Анотація

Із метою організації високоефективного освітнього процесу в умовах упровадження змішаного навчання в закладі загальної середньої освіти необхідно вивчати та враховувати особливості управлінської діяльності. Низка вчених України та світових дослідників вивчали організаційно-педагогічні основи управління закладом освіти, проте під впливом глобальних освітніх змін суспільство вимагає нового погляду на означену проблему. Завдяки сучасним технологіям, котрі використовуються в закладі освіти, управлінський аспект набуває новітніх та інноваційних відтінків системи організації освітньої діяльності. Процес навчання може відбуватися будь-де та у будь-який час, єдина умова – підключення до мережі «Інтернет». Така форма навчання надає змогу впровадженню інтерактивних технологій викладання освітнього матеріалу. У статті виокремлено й проаналізовано управлінські функції та задачі, необхідні для організації інноваційного освітнього процесу, скерованого вимогами часу. Завдяки вивченню цього матеріалу визначено завдання і зміст управлінської діяльності успішного керівника закладу освіти щодо розвитку професійної компетентності вчителя. Зроблено висновок, який визначає рівень системності в закладі загальної середньої освіти, а також вказує на створення ефективної функціонуючої системи, що відповідає міжнародним стандартам.

Опубліковано
2021-11-25