Формування позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти

  • Лідія Вознюк КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
  • Людмила Шапран КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
Ключові слова: імідж, імідж закладу освіти, менеджер освіти, освітня організація, формування позитивного іміджу.

Анотація

. У статті окреслено проблеми формування позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти, що забезпечує його розвиток та позиціонує як відкриту соціально-педагогічну систему. У цих умовах цілеспрямована діяльність керівника закладу загальної середньої освіти стає важливою складовою змісту управлінської діяльності. Доведено, що позитивний імідж школи дозволяє швидко реагувати на інноваційні зміни та забезпечувати належну якість освітніх послуг для учнів. Розглянуто зміст управління менеджером освіти щодо забезпечення конкурентоспроможності освітньої організації. Наведено характеристику основних складових іміджу закладу загальної середньої освіти, серед яких: імідж освітніх послуг; імідж керівника; імідж персоналу; організаційна культура організації; ресурси закладу освіти; відкритість та зв’язки з громадськістю; формування «паблісіті» (публічності, гласності). Розкрито основні напрями формування позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти, до яких віднесено: наявність іміджевої стратегії закладів освіти; підтримку функціонування та розвитку закладів на основі іміджевої політики; створення ефективної внутрішньої та зовнішньої системи формування позитивного іміджу освітньої організації; забезпечення якості освіти з урахуванням нового законодавства та попиту на ринку освітніх послуг; забезпечення сприятливих умов для професійного зростання педагогічного персоналу; оптимізацію ресурсного забезпечення освітньої організації; підвищення рівня організаційної культури закладу загальної середньої освіти; створення сучасного освітнього середовища. Визначено завдання, що стоять перед менеджерами освіти у процесі формування позитивного іміджу освітньої організації. З’ясовано, що створення позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти – складний та багатогранний процес, що охоплює всі сфери життєдіяльності освітньої організації та потребує професійної компетентності менеджера освіти.

Опубліковано
2021-11-25