ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ MOODLE В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

  • Володимир Рижковський Рівненська медична академія
  • Олексій Маркович Рівненська медична академія
Ключові слова: медична освіта, інноваційні технології, MOODLE, електронний навчально-методичний комплекс, якість професійної підготовки.

Анотація

У статті висвітлено досвід упровадження в Рівненській медичній академії інноваційної технології навчання на базі платформи MOODLE. Досліджено вплив використання електронних навчально-методичних комплексів на успішність студентів. Встановлено, що застосування інноваційної технології навчання на платформі MOODLE забезпечує високий рівень засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння професійними вміннями й навичками та сприяє підвищенню якості професійної підготовки.

Опубліковано
2020-02-11