МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

  • Світлана Бричок
Ключові слова: В. Сухомлинський, методика вивчення дитини, Нова українська школа, підготовка вчителя.

Анотація

У статті актуалізовано ідеї В. Сухомлинського стосовно методики вивчення дитини. З’ясовано, що, за В. Сухомлинським, методика вивчення дитини включала: вивчення загального фізичного розвитку дитини, стану її здоров’я, захворювання; вивчення сім’ї – батька, матері, братів, сестер, дідусів і бабусь, заняття батьків, побутових умов учня; вивчення темпераменту, характеру, самооцінки, емоцій, волі особистості, розвитку сприймання, мислення, почуттів, інтересів, прагнень, вольових процесів дитини. Запропонована педагогом методика передбачала також вивчення дитини як суб’єкта навчальної діяльності, аналіз інтелектуальних рис, ціннісних орієнтацій та мотивів поведінки. Педагог обґрунтовував доцільність дослідження моральних та духовних якостей дитини, моральної вихованості учнів, рівня їхнього культурного розвитку. Доведено, що ідеї та методичні напрацювання В. Сухомлинського стосовно вивчення дитини не втратили актуальності й у наш час.

Опубліковано
2020-02-11