Проблеми та перспективи впровадження змішаної форми навчання в закладах загальної середньої освіти

  • Оксана Віролайнен Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Ключові слова: змішане навчання, інформаційні технології, управління закладом загальної середньої освіти, освітній процес, упровадження інтерактивних технологій навчання.

Анотація

У статті виокремлено й проаналізовано проблеми і перспективи впровадження змішаної форми навчання в закладах загальної середньої освіти, спричинені змінними та швидкоплинними вимогами часу, а також ситуацією із всесвітньою пандемією COVID-19. Запропоновано способи вдосконалення якості освітнього процесу в умовах упровадження змішаної форми навчання та окреслено шляхи подолання означених проблем із метою створення ефективної системи змішаної форми навчання, що відповідає сучасним вимогам і міжнародним стандартам.

Авторкою доведено, що карантинні обмеження спричинили стрімкий розвиток цифрових технологій та нових можливостей і зумовили появу нових викликів в освітній діяльності. У зв’язку з цим сьогодні неабиякою популярністю користуються освітні технології з віддаленим доступом, що сприяють організації освітнього процесу на основі принципу самостійного навчання здобувачів освіти за допомогою використання різноманітних інформаційних ресурсів. За цих умов освітній процес насичується різними формами подачі матеріалу та передбачає використання низки інтерактивних методів навчання.

Опубліковано
2021-12-28