Підвищення фахового рівня вчителів початкової школи у контексті цифрового підприємництва

  • Неля Кінах Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Наталія Рубльова Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: цифрова компетентність, цифровізація, цифрове підприємництво, цифрові технології, цифрова освіта.

Анотація

У статті досліджено особливості навчання вчителів початкової школи цифровому підприємництву з метою підвищення їх фахового рівня, що зумовлено цифровізацією освітнього середовища, яке вимагає від вчителя нових професійних знань та вмінь, аналізу методів та прийомів роботи з молодшими школярами. Зміст цифрової компетентності обґрунтовано з урахуванням критичного й відповідального використання цифрових технологій та взаємодії з ними впродовж навчання, професійної діяльності та життя у складних умовах сьогодення. Окреслено  ключові завдання щодо навчання цифровому підприємництву, котрі  передбачають: створення новітніх освітніх цифрових продуктів, бізнес-практик, інформаційних ресурсів із ведення цифрового підприємництва; розробку нової якості цифрових навчальних ресурсів з урахуванням особливостей стилів сприйняття матеріалу та рівня професійного розвитку, трансформації, модернізації й адаптації підприємництва в умовах мінливого освітнього середовища. Визначено результати навчання цифровому підприємництву, що формують нову якість компетенцій учителів початкової школи з метою набуття цифрових навиків підприємництва, оволодіння новітніми цифровими інструментами, що використовуються в ході навчання цифровому підприємництву з метою становлення нової якості співпраці та комунікації, та новітніми технологіями е-навчання в умовах віртуальної реальності.

Опубліковано
2021-12-28