Результати науково-дослідної роботи з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб

  • Олександра Сологуб Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, підвищення кваліфікації, методист регіональної служби, інструменти оцінювання, критерій узгодженості Пірсона.інформаційно-комунікаційна компетентність, підвищення кваліфікації, методист регіональної служби, інструменти оцінювання, критерій узгодженості Пірсона.

Анотація

У статті представлено результати науково-дослідної роботи з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації, що здійснювалася на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти впродовж 2017–2020 років. Проаналізовано дослідження, в яких окреслено питання розвитку та оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників, побудови рамок інформаційно-комунікаційної компетентності. Схарактеризовано завдання дослідження, наведено відомості про його учасників. Представлено інструменти оцінювання рівня сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб, які охоплюють визначені нами компоненти компетентності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний та дослідницько-рефлексивний), рівні (базовий, поглиблений, професійний, експертний) та індикатори з урахуванням аспектів використання ІКТ методистами. До інструментарію увійшли як традиційні методики для дослідження рівня професіоналізму педагогічних працівників, так і розроблені нами анкети, тести, чек-листи тощо. Описано результати діагностики рівня сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності контрольної та експериментальної груп з використанням наявного інструментарію з кожного компонента компетентності та загального показника на початку та наприкінці експерименту. Наведено результати перевірки гіпотез дослідження за допомогою критерію узгодженості Пірсона, представлено порівняння розподілів контрольної та експериментальної груп за цим критерієм, здійснено його порівняння з критичними значеннями критерію.

Опубліковано
2021-12-28