Особливості роботи з обдарованими учнями в сучасних умовах на прикладі проведення учнівських онлайн-олімпіад

  • Оксана Вернидуб ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Ключові слова: освітній процес, обдаровані учні, дистанційне навчання, онлайн-олімпіади, інноваційні форми роботи, комунікація.

Анотація

У статті схарактеризовано поняття дистанційного навчання як інноваційної форми роботи, що застосовується в усіх видах освітньої діяльності, забезпечуючи розвиток творчої та особистісної складових освітнього процесу. Проаналізовано інноваційні форми роботи з обдарованими учнями в процесі їхньої підготовки до участі в онлайн-олімпіадах, зокрема використання дистанційного навчання, а також новітніх форм і методів роботи, що покликані забезпечили потреби дітей у самовираженні, сприяти самостійному пошуку відповідей на питання, що їх цікавлять.

Розглянуто олімпіади як одну із форм позакласної роботи з обдарованими учнями. Окреслено структуру всеукраїнських і міжнародних предметних онлайн-олімпіад з астрономії та астрофізики як однієї із перспективних у роботі з обдарованими учнями, визначено алгоритм дій щодо їх підготовки та проведення, зокрема використання пакету інструментів Google, серед яких Google-Документи, Google-Форма та ін. Доведено, що застосування нових підходів до організації онлайн-олімпіад допомагає педагогам вийти на новий, більш якісний рівень у підготовці обдарованих учнів.

Опубліковано
2021-12-29