Особливості виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі

  • Оксана Третяк Рівненський державний гуманітарний університет
  • Оксана Міщеня Рівненський державний гуманітарний університет
  • Лілія Іскра Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: толерантність, виховання толерантності, діти з особливими освітніми потребами, інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивне середовище.

Анотація

Стаття присвячена проблемі виховання толерантності в учнів початкових класів та огляду  різноманітних педагогічних підходів до визначення особливостей виховання, що сприяють становленню гуманних взаємин між  учнями молодшого шкільного віку та їхніми однолітками з особливими освітніми потребами.

 Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел, що висвітлюють певні аспекти виховання толерантності в учнів початкових класів. Окреслено складову виховання толерантності в учнів початкової школи в інклюзивному класі, тобто виховну роботу з ними та  їхніми батьками щодо зміни споживацького ставлення до життя та оточуючих, зокрема до дітей-однолітків з  особливими освітніми потребами.

Результати дослідження засвідчили, що для успішної інтеграції дітей з особливими потребами дуже важливим є ставлення до них як педагогів, так і учнів та їхніх батьків. Виховання толерантності до дітей з особливими освітніми потребами вимагає системної роботи з педагогами, учнями та батьками як нормотипових  дітей, так і  дітей з  обмеженими можливостями здоров’я.

Опубліковано
2021-12-29