Теоретико-практичні аспекти формування ціннісних орієнтацій та ставлень особистості підлітка в закладах загальної середньої освіти

  • Ольга Кіян ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» НАПН України
Ключові слова: виховання, цінності, ціннісне ставлення, особистість, ціннісні орієнтації, педагогічна система, орієнтир життя, соціальна взаємодія.

Анотація

У статті в контексті практичних аспектів виховання розкривається проблема формування ціннісних орієнтацій та ставлень особистості,  що залишається однією із найактуальніших у педагогічній науці та шкільній практиці та є проблемою не лише освітянської галузі, а стосується всього суспільства. Ціннісна орієнтація сучасного виховного процесу вимагає вдумливого ставлення  як до ідей, накопичених світовою і вітчизняною психолого-педагогічною наукою, так і до тих  системних уявлень про становлення особистості, які здобуваються сьогоденними експериментальними пошуками. У статті проаналізовано проблеми формування ціннісних орієнтацій особистості, акцентовано увагу на ідеях експериментальних закладів освіти та представлено результати теоретичних та практичних досліджень процесу становлення ціннісних орієнтацій особистості. У процесі  виховання проблема формування загальнолюдських моральних цінностей залишається однією із найактуальніших у педагогічній науці та шкільній практиці. Практично у всіх  законодавчих та нормативних документах саме виховання моральності визначається головним завданням освітнього процесу.

Опубліковано
2022-01-06