Професійний саморозвиток учителя сучасної школи

  • Наталія Крутова Рівненськийобласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Ніна Тимчина Рiвнeнcький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Віталія Тимчина Рiвнeнcький обласнийінститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: професійний розвиток, саморозвиток, новий професійний стандарт, інтегральні характеристики особистості, освітнє середовище, мережева спільнота.

Анотація

Статтю присвячено проблемі саморозвитку вчителя у процесі професійної діяльності. Проаналізовано дослідження українських і зарубіжних учених щодо процесів оновлення професійної освіти, сутності професійного саморозвитку, необхідності переходу до моделі нової школи, наведено характеристики феномена професійного розвитку вчителів. Поняття «професійного саморозвитку» вчителя схарактеризовано як зростання, становлення та реалізація у професійній діяльності професійно значимих особистісних якостей і здібностей, професійних компетентностей, активного та якісного перетворення свого внутрішнього світу, що призводить до принципово нової її організованості та способу діяльності. Визначено три інтегральні характеристики, як-от спрямованість, компетентність та гнучкість. Закцентовано увагу на факторах, які впливають на формування нинішнього ставлення до професійного саморозвитку вчителя. Розглянуто моделі освіти безперервного професійного розвитку вчителів: формальну, неформальну, інформальну. Представлено особливості професійного саморозвитку вчителя в інформаційному освітньому середовищі, а також «формулу» ефективної мережевої спільноти. Наведено приклади провідних світових і вітчизняних освітніх платформ, які дають змогу навчатися онлайн.

Опубліковано
2022-06-13