Методичні аспекти використання інтерактивного освітнього програмного комплексу Mozabook у процесі застосування компетентнісного підходу на уроці математики

  • Ірина Морквян Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області
  • Наталія Хміль Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: математика, компетентнісний урок, програмне середовище, Mozaik, програмний комплекс MozaBook.

Анотація

У статті порушено проблему щодо важливості впровадження основних ідей компетентнісного підходу на уроках математики. Авторами розкрито суть компетентнісного уроку, а також звернено увагу на те, що його методична структура складається з таких полів: цілепокладання, мотиваційне, змістове, технологічне, емоційне та рефлексивне. Акцентовано увагу на необхідності формування в здобувачів освіти здатності виконувати відсоткові обчислення. Визначено перелік понять, що розглядаються в розділі «Відсотки» («відсоток», «відношення», «пропорція», «масштаб», «відсоткові розрахунки» тощо).

Окреслено методичні аспекти застосування інструментів інтерактивної платформи Mozaik Education, складовою якої є інтерактивний освітній програмний комплекс MozaBook, під час проведення компетентнісного уроку узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок із теми «Відношення та пропорції». З урахуванням особливостей кожного із полів методичної структури компетентнісного уроку авторами запропоновано розроблені приклади вправ і завдань, а також визначено інтерактивні вправи, які доречно застосовувати для мотивації учнів до навчання й створення ситуації успіху. Представлено приклад наповнення у програмному комплексі MozaBook електронного зошита завданнями, теоретичними відомостями й іншими інтерактивними елементами та інструментами, описано їхнє можливе застосування впродовж уроку.

Опубліковано
2022-06-13