Використання інтерактивних плакатів genial.ly на уроках біології в закладах загальної середньої освіти

  • Тетяна Позднякова Рiвнeнcький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Наталія Харченко Рiвнeнcький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: інформаційні технології, освітні ресурси, цифрові інструменти, інтерактивний плакат, візуалізація інформації, комп’ютерні технології, вебсервіс Genial.ly, біологічна освіта, інфографіка.

Анотація

У статті доведено важливість та необхідність упровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Наголошено на потребі інтеграції сучасних освітніх та інформаційних технологій, що стає важливою умовою для вдосконалення процесу навчання. Звертається увага на те, що цифровізація освіти сприяє не лише вдосконаленню форм і змісту навчального процесу, підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу та індивідуалізації навчання, інтеграції навчальної та дослідницької діяльності, а й підвищенню мотивації до навчання, розвитку креативного мислення. Акцентується увага на значенні інтерактивності й візуалізації навчального змісту з використанням цифрових інструментів, що дає змогу краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння.

Із метою забезпечення активної й осмисленої роботи учнів на уроках біології, зацікавлення вивченням предмета, а також упровадження у навчальний процес принципу наочності пропонується застосовувати інтерактивні плакати сервісу Genial.ly. Електронний плакат представлено як новий інтерактивний формат навчального плаката, окреслено його можливості та доцільність використання у професійній діяльності вчителя біології, визначено особливості, що відрізняють інтерактивний плакат від інших електронних освітніх ресурсів. Представлено особливості користування ресурсом, послідовність етапів створення інтерактивного плаката, наведено приклади способів застосування інших інтерактивних інструментів сервісу Genial.ly на уроках біології, як-от відеопрезентація, інфографіка, інтерактивний підручник, вікторина тощо.

Опубліковано
2022-06-13