Ціннісно-деонтологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців іт-галузі

  • Шліхта Ганна Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: вища освіта, професійна освіта, аксіологія, деонтологія, фахівці ІТ-галузі.

Анотація

У статті обґрунтовано значення інформаційних технологій у сучасному глобалізованому світі. Констатовано, що нині питання професійної підготовки ІТ-фахівців активно досліджуються й обговорюються. Аргументовано й доведено тезу про те, що на тлі масштабного входження цифрових технологій у життя сучасного суспільства зростає значення якісної професійної підготовки фахівців ІТ-галузі, яку неможливо уявити без формування аксіологічної культури й деонтологічного типу мислення, тобто без сформованих аксіологічної й деонтологічної компетентностей. Важливість ціннісно-деонтологічних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі підтверджена науковими матеріалами Національні академії наук, техніки та медицини США, Міжнародної асоціації обчислювальної техніки, Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Європейської Комісії та ін. На основі аналізу спеціальної літератури з теми дослідження доведено, що сформованість аксіологічної й деонтологічної компетентностей у майбутніх фахівців ІТ-галузі корелює з утвердженням гуманістичної парадигми поступу сучасного суспільства, під якою розуміємо рух до гуманного суспільства знань на тлі вдосконалення інформатизації всіх ланок життєдіяльності суспільства.

Опубліковано
2022-06-14