Формування когнітивної гнучкості як базової компетентності майбутнього педагога: педагогічний експеримент

  • Борис Савчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Леся Височан Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Зоряна Височан
Ключові слова: когнітивна гнучкість, адаптативні здібності, гнучкість мислення, емоційна гнучкість, компетентність майбутнього педагога.

Анотація

 У статті представлено результати педагогічного експерименту щодо формування когнітивної гнучкості як базової компетентності майбутніх фахівців різного профілю. Він реалізувався на чотирьох етапах: підготовчому, констатувальному, формувальному, контрольному.

Визначено критерії сформованості когнітивної гнучкості: когнітивні здібності, адаптативні здібності, гнучкість мислення, емоційна гнучкість. Основою прогностичного інструментарію став опитувальник «Когнітивна гнучкість – складник базової компетентності майбутнього педагога». Група прогностичних інструментів (тест «Сховані фігури», діагностика реакції на невдачі, методика вільних асоціацій тощо) стосувалася визначення рівнів сформованості окремих критеріїв когнітивної гнучкості.

На формувальному етапі апробовано авторську методику, що поєднує компоненти когнітивної гнучкості, тренінгові технології розвитку адаптативних здібностей, гнучкості мислення, емоційної гнучкості.

Зіставлення показників сформованості когнітивної гнучкості в осіб експериментальної групи за чотирма критеріями на вхідному та вихідному зрізах виявило, що її середні показники на високому рівні зросли із 9,1 % до 41,5 %, тоді як на середньому зменшилися із 63,6 % до 53 %, а на низькому – із 27 %  до 5,5 %.

Опубліковано
2022-06-14