Формування ключових компетентностей учнів на уроках правознавства в закладі загальної середньої освіти

  • Алла Черній Рiвнeнcький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Олена Пишко Рiвнeнcький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: ключові компетентності, громадянська компетентність, соціальна компетентність, основи правознавства.

Анотація

У статті аналізується потенціал навчального предмета «Основи правознавства» (9 клас) у формуванні ключових компетентностей учнів, зокрема громадянської та соціальної. Уточнено поняття «ключова компетентність», «компетентнісний підхід». Окреслено можливості предметів громадянської та історичної освітньої галузі у формуванні громадянської та соціальної компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти. Визначено складники (знаннєвий, ціннісно-мотиваційний, вміннєвий) та прояви сформованості в учнів зазначених ключових компетентностей. Схарактеризовано громадянські та соціальні знання, вміння й ставлення, що формуються / розвиваються у процесі навчання учнів предмета «Основи правознавства». Наголошено на конструюванні компетентнісно орієнтованого уроку, що включає вступну, основну та підсумкову частини, та визначено завдання кожної з них. Закцентовано увагу на ролі діяльнісного підходу в навчанні учнів правознавства, що уможливлює формування ключових компетентностей. Представлено елементи компетентнісно орієнтованої методики проведення уроків з предмета «Основи правознавства». Теоретичні положення статті проілюстровано прикладами.

Опубліковано
2022-06-14