Комплексна система виховання в українській школі

  • Тетяна Гавлітіна Рiвнeнcький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: виховна система, комплексна система виховання, комплексний підхід, цінності виховання, виховні інновації.

Анотація

У статті розкрито сутність дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору, представлено рекомендації щодо створення комплексної системи виховання у закладі загальної середньої освіти, завдяки якій закладається бажана концепція інноваційного розвитку виховання. Системоутворювальним фактором створення такої системи є об’єднання її елементів, компонентів, підсистем в єдине ціле заради досягнення важливої виховної мети – розвитку національно свідомої та духовно-моральної особистості.

Підсумком представленого експерименту стало створення таких моделей виховних систем закладів загальної середньої освіти, як: школа суб’єкт-суб’єктної взаємодії; школа виховання особистості інноваційного типу на основі позитивних цінностей; школа духовно-морального зростання; школа виховання етнокомпетентної особистості; школа екології здоров’я; школа соціально-педагогічних ініціатив; школа життєво активної компетентної особистості; школа нового вибору; школа патріотичного зростання; школа життєвого вчинку; школа життєвих цінностей; школа академічно-аматорського мистецтва; школа соціально-активного громадянина-патріота. Такий підхід враховує не лише впорядкованість діяльності щодо реалізації Регіональної програми національного виховання дітей та учнівської молоді Рівненської області, що забезпечує її цілісність і взаємодію підсистем, компонентів, суб’єктів і об’єктів виховного процесу, а й особливості змістово-технологічного забезпечення ефективності її функціонування та розвитку в означеному освітньо-виховному середовищі.

Опубліковано
2022-06-14