Удосконалення фахової компетентності вчителя музичного мистецтва завдяки участі в діяльності науково-дослідного колективу

  • Оксана Гумінська Рівненський державний гуманітарний університет
  • Оксана Моторна Рiвнeнcький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: учитель музичного мистецтва, фахова компетентність, науково-дослідний колектив, технологія колективного музикування.

Анотація

У статті обґрунтовано суть поняття «фахова компетентність учителя музичного мистецтва» як готовність та здатність педагога до музично-освітньої діяльності на основі музично-педагогічних знань і вмінь, досвіду емоційно-ціннісного ставлення до явищ музичного мистецтва відповідно до суспільних вимог та цінностей. У структурі фахової компетентності вчителя музичного мистецтва виокремлено три ключові компоненти: ціннісно-орієнтаційний (потреби у спілкуванні з музикою та дітьми, мотиви саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, ідеали, смаки, воля та наполегливість); когнітивний (психолого-педагогічні, мистецькі, музично-теоретичні, музично-історичні, методичні знання, здатність проєктувати музично-освітній процес, здійснювати аналіз, оцінку, систематизацію та опис власного досвіду); практично-творчий (музично-виконавські та творчі вміння, вміння організовувати мистецьку, музично-виконавську, музично-творчу діяльність і взаємодію між учасниками освітнього процесу).

Доведено, що вдосконалення фахової компетентності вчителя музичного мистецтва можливе завдяки його участі в діяльності науково-дослідного колективу, що забезпечує включення актуальної проблематики у науково-пошукову та практично-методичну діяльність, опрацювання музично-педагогічних інновацій, розповсюдження наукових ідей та передового музично-педагогічного досвіду тощо. Схарактеризовано конкретні результати діяльності тимчасового науково-дослідного колективу вчителів музичного мистецтва з теми «Технологія колективного музикування як спосіб самовираження учнів у музичній діяльності», який діяв упродовж 2017–2021 років на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Рівненського державного гуманітарного університету.

Опубліковано
2022-06-14