Аксіологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури в закладах вищої освіти: від теорії до практики

  • Григорій Пустовіт Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: аксіологічні засади, цінності, ціннісні орієнтації, класифікації цінностей, життєво важливі особистісні цінності, майбутні фахівці в галузі культури, заклад вищої освіти.

Анотація

У статті схарактеризовано сутність аксіологічних засад професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури в закладах вищої освіти в сучасних філософсько-культурологічних, соціально-педагогічних і психолого-педагогічних парадигмах та освітніх методологічних конструктах. Схарактеризовано три групи цінностей сучасної вищої освіти. Зокрема до першої групи віднесено цінності, що забезпечують формування освітнього, соціального і духовного досвіду майбутніх фахівців у галузі культури в закладах вищої освіти; до другої групи увійшли життєво важливі цінності, які покликана сформувати в означених фахівців система вищої освіти; до третьої групи належать цінності, що є провідними у становленні соціально активної особистості майбутнього фахівця в галузі культури як громадянина і патріота.

Обґрунтовано класифікації цінностей у філософсько-культурологічному, психологічному, педагогічному та соціологічному контекстах. Окреслено характеристику провідних особистісних цінностей із трьох позицій: як цінність державну, цінність суспільну та цінність особистісну. Визначено ієрархію життєво важливих особистісних цінностей майбутніх фахівців у галузі культури, доведено їхню актуальність у побудові аксіорозвивального середовища сучасного закладу вищої освіти.

Опубліковано
2022-11-09