МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ САМОВИХОВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ: РЕТРОСПЕКТИВА ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

  • Григорій Пустовіт Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: методичні засади, методичні прийоми, самовиховання, учнівсько-педагогічний колектив, ідеї В. Сухомлинського, заклад позашкільної освіти, діти, учнівська молодь.

Анотація

У статті виокремлено й охарактеризовано методичні засади самовиховання зростаючої особистості в учнівсько-педагогічному колективі закладів позашкільної освіти у вільний від навчання в загальноосвітній школі час саме у процесі педагогічно спрямованого дозвілля. Розкрито провідні ідеї й методичні прийоми, упроваджені В. Сухомлинським у практику з організації дозвіллєвої діяльності дітей та учнівської молоді, спрямовані на підвищення якості процесів виховання, а головне – самовиховання, і які, на нашу думку, найбільш яскраво простежуються в діяльності закладів позашкільної освіти. Актуалізовано роль учнівсько-педагогічного колективу як провідного чинника ефективності цих процесів.

Опубліковано
2020-02-10