Метод «360 градусів» у менеджменті загальної середньої освіти у контексті професійних стандартів України

  • Надія Любченко ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
  • Олексій Онищук ТОВ «Ф’ючерпіпл»
  • Галина Марчук КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Дрогобицької міської ради
Ключові слова: менеджмент, безперервний професійний розвиток, керівник (директор) закладу загальної середньої освіти, професійний стандарт, професійна компетентність, моніторинг, освітній консалтинг, метод «360 градусів», інструмент онлайн-360 Feedback.

Анотація

У статті на основі аналізу праць зарубіжних та вітчизняних дослідників описано історію застосування методу «360 градусів» у стратегічному управлінні людськими ресурсами та його сутнісні характеристики. Висвітлено зарубіжний досвід оцінювання професійної компетентності фахівців різних галузей, переваги та недоліки представленого методу у менеджменті організацій. Розкрито досвід практичного запровадження методу в діяльності компанії «Ф’ючерпіпл», директором якої є один із співавторів. Описано програми цієї консалтингової організації, що базуються на методології «Метод 360 градусів». Обґрунтовано актуальність дослідження доцільності застосування методу «360 градусів» у системі моніторингу управлінських процесів у контексті розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти та запровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу загальної середньої освіти. Визначено авторську позицію щодо запровадження самооцінювання професійної компетентності керівника (директора) закладу загальної середньої освіти й оцінювання менеджером загальної середньої освіти рівня професійних компетентностей педагогічних працівників у контексті національних професійних стандартів у започаткованому спільному проєкті в освітньому консалтингу післядипломної освіти.

Опубліковано
2023-02-08