Актуалізація проблеми диктантів як особливого виду навчальних та діагностувальних вправ у початковій школі

  • Ольга Бурко Український гуманітарний інститут
  • Ірина Василенко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: діагностування, класифікація диктантів, критерії, навчальний посібник, Приірпіння, вчитель початкових класів, школярі.

Анотація

У статті виокремлено диктанти як особливий вид вправ.  Визначено, що вони є методичним інструментарієм учителя початкової школи з метою діагностування прогалин у навчанні школярів. Здійснено аналіз напрацювань науковців та вчителів-практиків із проблеми методики проведення диктантів у початковій школі. Актуалізовано класифікацію диктантів за критеріями Антоніни Мовчун та Лесі Мовчун у виданні «Збірник диктантів з української мови для учнів 2–4 класів» (2022). За метою використання авторки виділили навчальні та діагностувальні диктанти. Залежно від того, як учні записують продиктований їм текст – без змін чи зі змінами – поділили диктанти на  текстуальні, вибіркові, вільні та творчі. До текстуальних належать діагностувальні, попереджувальні та пояснювальні; до диктантів зі зміною тексту – вибіркові, вільні та творчі. Наприкінці навчального посібника запропоновані підсумкові діагностувальні диктанти. І що найважливіше – напрацювали й оприлюднили  методику проведення такого виду вправ. Тести диктантів і вправ до них згруповано  відповідно до тем типових освітніх програм Олександри Савченко та Романа Шияна і підручників для учнів 2–4 класів.

Опубліковано
2023-02-10