ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • Наталія Бессараб Інститут модернізації змісту освіти
Ключові слова: міжкультурна толерантність, педагогічні умови, молодші школярі, полікультурний простір.

Анотація

У статті сформульовано та теоретично обґрунтовано поняття міжкультурної толерантності, виокремлено його критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий), що були визначені в ході дослідження проблеми виховання міжкультурної толерантності молодших школярів. Проаналізовано теоретичні та прикладні педагогічні дослідження з питань упровадження міжкультурної толерантності в освітній процес. Висвітлено результати ефективності педагогічних умов виховання міжкультурної толерантності на основі математично-статистичного аналізу, охарактеризовано організацію полікультурного виховного середовища.

Опубліковано
2020-02-11