ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ВИМІРІ КОНЦЕПТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  • Ірина Жорова Херсонська академія неперервної освіти
Ключові слова: професійні компетентності, професійний розвиток педагогів, учитель Нової української школи, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського.

Анотація

У статті крізь призму педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського розкрито базові компетентності педагогів, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти: професійно-педагогічну, соціально-громадянську, загальнокультурну, мовно-комунікативну, психологічно-фасилітативну, підприємницьку, інформаційно-цифрову. Окреслено основні принципи організації професійного розвитку педагогів, виокремлені видатним ученим.

Опубліковано
2020-02-11