МЕТОДИЧНІ ІДЕЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Надія Мельник Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: педагогіка партнерства, дитиноцентризм, цінності, компетентності, особистісна орієнтація освіти.

Анотація

У статті описано основні ідеї педагогічної системи В. О. Сухомлинського, впровадження яких матиме фундаментальне значення для становлення і розбудови Нової української школи, реалізації основних ключових компонентів її формули. Особливу увагу акцентовано на важливості розвитку професійної компетентності сучасного педагога, формуванні його авторитету, високих особистих якостей. Доведено, що використання педагогічної спадщини Василя Сухомлинського в освітньому процесі закладів освіти позитивно вплине на формування інноваційної, патріотично налаштованої особистості, здатної до сприйняття і творення продуктивних змін і нововведень у різних галузях економіки і суспільного життя країни.

Опубліковано
2020-02-11