Використання онлайн-дошки padlet на уроках біології в закладах загальної середньої освіти

  • Тетяна Позднякова Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Наталія Харченко Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: інформаційні технології, цифрові інструменти, інтерактивне навчання, онлайн-дошка, візуалізація інформації, вебсервіс padlet.com, віртуальна стіна Padlet, біологічна освіта, дистанційне навчання.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність інтеграції новітніх освітніх та інформаційних технологій у навчальний процес як ключової умови вдосконалення навчання. Доведено, що цифровізація освіти не лише допомагає покращити форми і зміст навчання, а й забезпечує більш ефективне засвоєння навчального матеріалу. Визначено важливість застосування онлайн-дощок як інноваційного інструменту, що дозволяє створювати інтерактивне навчання з використанням візуальних матеріалів та сприяє ефективній комунікації між вчителем та учнями.

Обґрунтовано значення онлайн-дошки Padlet як інтерактивного інструмента для забезпечення наочності й зацікавлення учнів предметом, розглянуто її можливості та доцільність використання на уроках біології з метою посилення інтересу учнів до предмета, забезпечення їхньої активної й ефективної участі у процесі вивчення предмета. Закцентовано увагу на можливості онлайн-дошки використовувати різноманітні мультимедійні засоби та інтерактивні інструменти, що полегшують процес навчання та засвоєння учнями матеріалу. Зроблено висновок, що означений інструмент особливо корисний у ході дистанційного навчання, адже забезпечує можливість спільної роботи в режимі реального часу, обміну ідеями та зручний доступ до інформації. 

Опубліковано
2023-07-12