КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

  • Юлія Глінчук Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: В. Сухомлинський, концептуальні ідеї, здоров’язбереження учнів, загальноосвітня школа, сучасні умови.

Анотація

У статті розкрито концептуальні ідеї В. Сухомлинського щодо збереження фізіологічної, психологічної й соціальної складових здоров’я учнів та проаналізовано їх у контексті сучасної теорії і практики діяльності загальноосвітньої школи. Виявлено актуальність цих ідей та недостатність їх упровадження в умовах сьогодення.

Опубліковано
2020-02-11