ЦІННІСНІ КОНЦЕПТИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Володимир Лавренчук Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Марія Лавренчук Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: Ключові слова: концепт, цінності, Нова українська школа, емпатія, кордоцентризм.

Анотація

У статті проаналізовано концептуальні засади Нової української школи у суголоссі із філософсько-методологічними концептами педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Звернено увагу на такі ціннісні концепти видатного педагога, як людиноцентризм; дитиноцентризм; сповідування сімейних цінностей; ціннісний концепт слова, мови, літератури, мовної картини світу; кордоцентризм.

Опубліковано
2020-02-13