СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЛІТЕРТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Володимир Лавренчук
  • Марія Лавренчук Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: Ключові слова: соціальні комунікації, художня література, компаративний аналіз, інтертекстуальний аналіз.

Анотація

У статті зроблено спробу дослідити сучасні моделі літературної комунікації змісту літературної освіти в контексті Нової української школи. Дефініції «модель», «літературна комунікація» тлумачаться з точки зору сучасної методики навчання літератури. Дефініція «літературна комунікація» вживається у значенні «роблю спільним, зв’язую суб’єкт автора як адресанта мовлення», а читача – як адресата діалогу. Наводяться приклади компаративної та інтерпретаційної моделей навчання літератури. Літературний художній дискурс розглядається як модель інтертекстуальності та інтерпретації.

Опубліковано
2020-03-11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають