Місія вчителя в реалізації ціннісних пріоритетів Нової української школи

  • Юрій Завалевський ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ
Ключові слова: освітня політика, професійні компетентності, конкурентоспроможність, інноваційні технології, інноваційне освітнє середовище, моделювання, комунікативність.

Анотація

У статті розкрито актуальність вивчення соціально значущої проблеми для суспільства – місії
вчителя в реалізації ціннісних пріоритетів Нової української школи. Виокремлено зв’язки конкурентоспроможності з авторитетністю, компетентністю, професіоналізмом, ставленням вчителя до праці. Акцентовано увагу на гострій потребі суспільства у вчителях-професіоналах високого рівня,
які відзначаються спрямованістю на самовдосконалення та небайдужістю до оцінки своєї праці суб’єктами педагогічної взаємодії. Висвітлено ефективні
механізми формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця, що допоможе визначити умови постійного вдосконалення педагогічної праці шляхом експериментального впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої освіти

Опубліковано
2020-09-03