Формування громадянської відповідальності як складової громадянської компетентності здобувачів освіти закладу загальної середньої освіти

  • Лариса Паніна Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Лілія Авдимирець Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: громадянська компетентність, громадянськість, громадянські цінності, громадянська відповідальність, відповідальний громадянин, громадянська свідомість, громадянська позиція, здобувачі освіти, громадянська освіта, демократичне суспільство.

Анотація

У статті розглянуто питання формування громадянської відповідальності як складової громадянської компетентності в здобувачів освіти закладу загальної середньої освіти. Здійснено аналіз нормативних та наукових джерел, розкрито поняття громадянської, соціальної компетентності та громадянської відповідальності. Громадянську і соціальну компетентності визначено як ключові компетентності Нової української школи. Проаналізовано методи, що сприяють формуванню громадянської відповідальності та громадянської позиції учнів у закладу загальної середньої освіти. Визначено сутнісні характеристики громадянської відповідальності особистості та взаємозв’язок і взаємообумовленість громадянської відповідальності із соціально-духовним становленням особистості. Проаналізовано чинники, які мають вплив на становлення громадянської відповідальності здобувачів освіти закладу загальної середньої освіти.

Опубліковано
2021-12-07