Інтегроване навчання як засіб формування цілісного образу світу здобувачів освіти Нової української школи

  • Лариса Паніна Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Лілія Авдимирець
Ключові слова: інтеграція, інтегрований курс, інтеграція змісту освіти, інтегроване навчання, інтегративний підхід, цілісність образу світу.

Анотація

У статті розглянуто питання реалізації інтегрованого навчання як засобу формування цілісного образу світу здобувачів освіти в умовах реформування Нової української школи. Здійснено аналіз нормативних документів та наукових джерел з означеного питання. Обґрунтовано сутність понять «інтеграція», «інтегроване навчання», «інтегративний підхід», «інтеграція в освіті». Проаналізовано напрями реалізації визначених Концепцією Нової української школи шляхів інтеграції змісту освіти з метою формування цілісності та неперервності змісту шкільної освіти.

Доведено, що методологічною основою для створення умов, які забезпечують розвиток особисті, є інтегративний підхід у навчанні, впровадження якого відбувається на різних рівнях, зокрема: на рівні певних освітніх цілей; рівні змісту; рівні окремих методів та форм навчання; рівні певної освітньої технології тощо.

Звернено увагу на зміну ролі вчителя в освітньому процесі за умов інтегрованого навчання, зокрема наголошується, що педагоги мають мислити інтегровано, тобто бути не лише вчителями, а передусім дослідниками, науковими керівниками, менеджерами, фасилітаторами, вчитися викладати свій предмет по-новому, шукати цікаві форми подання матеріалу, дослухатися до потреб учнів. Визначено переваги інтегрованого навчання, серед яких: глибоке розуміння мети кожного предмета в різних контекстах, будь-якої теми завдяки її дослідженню через декілька точок зору; краще усвідомлення комплексного підходу, через який предмети, навички, ідеї та різні точки зору пов’язані з реальним світом; вдосконалення навичок системного мислення тощо.

Опубліковано
2023-02-09