Використання текстових написів пам’яток університетів для навчання інокомунікантів української мов

  • Світлана Барабаш Національний медичнийуніверситет імені О. О. Богомольця
  • Ольга Бурко
Ключові слова: інокомуніканти, специфіка вивчення, українська мова, меморіальні дошки, пам’ятні знаки.

Анотація

У статті аналізується специфіка вивчення української мови інокомунікантами в контексті історії університету. Доречними засобами дослідження вважаємо меморіальні та пам’ятні знаки, кабінети, аудиторії, лабораторії визначних діячів, студентів, аналіз подій університетів. Уперше авторами запропоновано використання текстів про меморіальні та пам’ятні знаки на заняттях з української мови як іноземної в контексті граматичного, країнознавчого матеріалу, глибшого розуміння на цій основі знакових постатей обраного напряму діяльності на прикладі Національного авіаційного університету та Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Окреслено систему методичних прийомів роботи з  текстами країнознавчої сфери спілкування в технічному та медичному університетах.  Звернуто увагу на різницю у лексичних значеннях понять «меморіальна дошка» та «пам’ятна дошка».

У статті схарактеризований алгоритм роботи зі студентами-першокурсниками Національного авіаційного університету, що впроваджений на заняттях з української мови як іноземної під час дистанційного навчання протягом 2020–2021 н. р., зокрема розглянуто аспекти цієї діяльності. Важливого значення надаємо ознайомленню інокомунікантів із текстом про меморіальні дошки, на основі якого формується понятійний та граматичний апарат. Зв’язок із обраною спеціальністю, специфікою діяльності простежується на прикладі  завдань із зазначеної теми для студентів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Опубліковано
2021-12-29