Парадигмально-методичний конструкт організації самостійної практичної роботи учнів: практико-орієнтований урок

  • Григорій Пустовіт Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: парадигмально-методичний конструкт, практико-орієнтований урок, парадигма, Нова українська школа, дитиноцентризм, суб’єкт-суб’єктні взаємини, компетентність.

Анотація

На основі аналізу сучасної педагогічної теорії і практики закладів базової освіти, в контексті впровадження Нової української школи схарактеризовано парадигмально-методичний конструкт організації самостійної практичної роботи учнів та розкрито наукові підходи, провідні ознаки, універсальні структури уроків, типологію та основні варіанти їхньої організації. Доведено необхідність зміни освітньої парадигми на гуманну, особистісно та діяльнісно спрямовану за змістом, дитиноцентрично, компетентнісно орієнтовану та соціально значущу з метою формування не лише інтелекту, але й морально-духовного світу учня, його самоактуалізації та самореалізації. 

Окреслено специфіку застосування у межах практико-орієнтованого уроку базової школи чотирьох груп інтерактивних технологій. Взявши за основу залежність між зростанням ступеня самостійності учнів в освітній, виховній, розвивальній, соціалізуючій діяльності та зменшенням відповідної педагогічної допомоги керівництва у її здійсненні з боку вчителя, обґрунтовано класифікацію рівнів їхньої творчої спільної діяльності.

Опубліковано
2023-07-12