Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації нових державних освітніх стандартів

  • Надія Мельник Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: компетентнісна освіта, державні освітні стандарти, професійний стандарт, професійний розвиток, післядипломна педагогічна освіта.

Анотація

У статті запропоновано сучасні підходи до підготовки педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в систeмi пiслядиплoмної педагогічної oсвiти для реалізації нових державних освітніх стандартів. Обґрунтовано необхідність розвитку загальних та професійних компетентностей педагогічних працівників для ефективного здійснення компетентнісної освіти. Підтверджено актуальність переходу закладів післядипломної педагогічної освіти в Україні від «підвищення кваліфікації» до «розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників», що у майбутньому матиме значний вплив на формування державної політики у сфері освіти дорослих. Наголошується на потребі формування системи  супервізії як інструмента налагодження педагогіки партнерства, професійної підтримки та розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи, розроблення та застосування нової моделі науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах функціонування територіальних громад, що є важливим чинником ефективності їхньої підготовки до реалізації компетентнісної парадигми освіти, нових державних освітніх стандартів. Акцентується увага на зміні професійних ролей учителя в контексті компетентнісної освіти, інформаційного суспільства й інтеграції вітчизняної системи освіти у європейський простір; на важливості науково-методичної роботи на рівні закладу освіти, територіальної громади та закладу післядипломної педагогічної освіти, з якої починається становлення системи професійного розвитку педагога, підвищення рівня їхньої готовності до педагогічної діяльності, до розв’язання завдань, актуальних для кожного конкретного періоду розвитку суспільства.

Опубліковано
2021-12-28