Педагогічна система В. О. Сухомлинського в Новій українській школі

  • Алла Черній Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Тетяна Гавлітіна Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: педагогічна система Василя Сухомлинського, формула Нової української школи, методичне забезпечення, вчитель Нової української школи.

Анотація

У статті розкрито актуальність ідей Василя Сухомлинського для реалізації формули Нової української школи на основі системного підходу до забезпечення методичних потреб сучасного вчителя. Доведено, що ідеї видатного педагога, які можна назвати поглядом у майбутнє, засновані на глибинному партнерстві школи як методичної системи і педагогічної майстерності вчителя, спрямованої на формування творчої особистості, патріота й інноватора в освітньо-виховному процесі Нової української школи.

Педагогічна система в Новій українській школі є концептуальною основою компететнісного, особистісно орієнтованого, діяльного  підходів, що пролонговуються  в процеси управління закладом загальної середньої освіти  та основі практики педагогічного менеджменту. Відповідно педагогічна система В. Сухомлинського, як і інші його авторські педагогічні системи, носить персоніфікований характер, відображає погляди, ідеї та діяльність її автора. Новий період дослідження педагогічної системи Василя Олександровича характеризується інтерпретацією методичних ідей видатного педагога з позицій філософії сучасної освіти та пріоритетів Нової української школи.

Участь в інноваційному освітньому проєкті дозволить актуалізувати увагу освітян Рівненщини  на творчому доробку видатного педагога-гуманіста В. Сухомлинського, науково-педагогічні ідеї якого утверджуються в педагогіці та філософії сучасної освіти, стають основою реформаторських процесів в освітній сфері та  сприяють інноваційному розвитку Нової української школи.

Опубліковано
2022-01-06

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають